บริการให้เช่าฟอร์คลิฟท์แบบ "เช่าใช้" และ "เช่าซื้อ"
พร้อมบริการบำรุงรักษาและรับซ่อมรถจากทีมงานมืออาชีพ
สำหรับโรงงาน หรือโกดังสินค้า

บริษัทผู้นำเสนองาน: Thai-MC Company Limited
NDT (Thailand) Co., Ltd.

1. ขออนุญาตินำเสนอและชี้แจงข้อดีสำหรับการเช่าในแบบ “เช่าใช้” และ “เช่าซื้อ”กับเราครับ

1. เราทำการทำ “เช่าใช้” หรือ“เช่าซื้อ” รถฟอร์คลิฟท์สภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผล
เรานำเสนอบริการ “เช่าใช้” หรือ “เช่าซื้อ” รถฟอร์คลิฟท์มือสองจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสภาพเครื่องจักรของเราดีจนเกือบจะเทียบเคียงได้กับสินค้าไหม่ แต่เราสามารถนำเสนอราคาเช่าให้ท่านได้ในราคาถูกหากเทียบกับราคาเช่าของท้องตลาดทั่วไป เหตุที่เราสามารถทำเช่นนี้ได้เพราะ NDT Corp (บริษัทแม่เราในประเทศญี่ปุ่น) เป็นบริษัทมืออาชีพที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้างมือสองใหญ่ลำดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น เราจึงสามารถจัดหารถมือสองสภาพดีในราคาสมเหตุสมผลเพื่อให้บริการกับท่านได้ นอกจากนี้แล้วกลุ่มของเรายังมีบริษัทให้เช่าใหญ่อันดับต้นๆในประเทศญี่ปุ่น (Nikken Corp) ซี่ง Nikken มีสินค้าก่อสร้างเกือบทุกประเภทให้เช่า หนึ่งในสินค้าเช่าเหล่านั้นก็คือรถฟอร์คลิฟท์ ซึ่งขณะนี้ Nikken มีฟอร์คลิฟท์ให้เช่าอยู่มากกว่า 1,000ตัว ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหารถเสปคต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานในโรงงานของท่านได้

2. เราให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบและบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักรในแบบฉบับการให้บริการ ตรวจสอบ ดูแลและแก้ไขปัญหาโดยระบบมาตรฐานมืออาชีพจากบริษัทแม่จากประเทศญี่ปุ่น
โดยทั่วไปแล้วบริษัทให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์ในประเทศไทยมักจะแก้ปัญหาต่างๆที่ปลายเหตุ เช่นจะทำการซ่อมแซมแก้ไขหลังจากเครื่องจักรชำรุดเสียหายไปแล้วเท่านั้น ซึ่งนั่นจะเป็นเหตุให้งานของท่านอาจจะชะงักตามไปด้วย แต่ในระบบที่เราต้องการนำเสนอท่านนี้ จะเป็นการพยายามป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ กล่าวคือระบบเราจะมีการตรวจสอบสภาพรถทุกๆเดือนเป็นประจำ หากมีการตรวจพบส่วนใดของเครื่องจักรมีแนวโน้มว่าจะชำรุดเสียหาย เราจะทำการแก้ใขทันที ซึ่งระบบนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะลดโอกาศที่จะทำให้เครื่องจักรเสียหาย จนเป็นเหตุให้งานของท่านต้องหยุดชะงักได้ และเนื่องด้วยทีมเซอร์วิสเราทุกคนต่างได้รับการอบรมในระบบปฏิบัติงานแก้ใขปัญหาและให้คำแนะนำท่านในแบบฉับไวและมีประสิทธิภาพแล้ว ดังนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงที่จะให้บริการและรับใช้ท่านใด้อย่างเป็นที่พอใจสูงสุด

พร้อมกันนี้ เรายังมีแบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถ ซึ่งเราจะสามารถจัดทำและส่งให้ผู้จัดการโรงงานหรือฝ่ายดูแลรถฟอร์คลิฟท์ของบริษัทท่าน เพื่อเป็นการรายงานสภาพเครื่องจักรในรูปแบบฟอร์มที่ท่านสามารถดูและทำความเข้าใจได้แบบง่ายๆในแต่ละเดือนหลังการตอบสอบสภาพจากทีมเซอร์วิสของเรา (เป็นแบบ 3 ภาษา คือไทย อังกฤษ และ ญี่ปุ่น)

3. เรานำเสนอท่านราคาค่าดูแลสภาพเครื่องจักรแบบคงที่ (หากท่านทำการเช่าซื้อกับเรา)
เรามีการคิดค่าบำรุงรักษาสภาพรถฟอร์คลิฟท์โดยที่ค่าใช้จ่ายแบบคงที่ ซึ่งการให้บริการของเราในลักษณะนี้จะทำให้ท่านทราบและคำนวนค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อให้ท่านคำนวนและเทียบเคียงประโยชน์ความคุ้มค่าของบริษัทเรากับบริษัทอื่นได้อย่างถูกต้อง

4. เรามีบริการดูแลบำรุงรักษาและรับซ่อมฟอร์คลิฟท์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของท่านแบบเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
หากท่านไม่ประสงค์จะทำการเช่าจากทางเราเพราะมีรถใช้งานซึ่งเป็นทรัพย์สินของท่านเองอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านยังไม่มีแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรของตัวเอง เราขออนุญาตินำเสนอบริการดูแลบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์ของท่านโดยเราจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน หรือหากท่านต้องการให้เราซ่อมเป็นรายครั้ง เราก็ยินดีให้บริการเช่นกัน ซึ่งข้อเสนอบริการของเราเหล่านี้ จะทำให้ท่านแน่ใจได้ว่ารถของท่านจะสามารถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่องานของท่านจะได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

5. เรามีบริการประเมินราคาและรับซื้อฟอร์คลิฟท์เก่าที่ท่านต้องการขาย
หากท่านมีฟอร์คลิฟท์ที่ใช้งานมานานและท่านต้องการขายออก เรามีบริการตีราคารับซื้อสินค้าจากท่านด้วย2.ตัวอย่างใบตรวจสอบสภาพเครื่องจักรของเรา3.ตัวอย่างสภาพสินค้าของเราก่อนนำส่งลูกค้า