123 >>>
สถานะ รูปภาพ เรื่อง Model ปี สถานที รายละเอียด ข้อคิดเห็น ราคา  
ยี้ห้อ Serial ชัวโมง โกดัง
สินค้าใหม่ Vibration Roller (New) H650KS 2000 สาขารังสิต ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
KANTO 66-0169 0 รังสิต
สินค้าใหม่ Vibration Roller (New) KV40C 2000 สาขารังสิต ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
KANTO 3785 0 รังสิต
สินค้าใหม่ Generator (New) DCA-60ESI2 2018 สาขารังสิต ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
DENYO 70004736 0 รังสิต
สินค้าใหม่ Generator (New) DCA-45ESI 2018 สาขารังสิต ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
DENYO 70004832 0 รังสิต
สินค้าใหม่ Generator (New) DCA-25ESI 2018 สาขารังสิต ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
DENYO 70005037 0 รังสิต
สินค้าใหม่ Excavator (New) VIO30-6B 2018 สาขารังสิต ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
YANMAR BF218 0 รังสิต
มือสอง Excavator PC40MR-1F 2003 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
KOMATSU 5914 0 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย
มือสอง Rough Terrain Crane KR-10HL 1998 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
KATO 3610316 0 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
มือสอง Rough Terrain Crane TR250M-6 1998 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
TADANO FB2599 0 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
มือสอง Crawler Drill HCR-9DS 2004 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
FURUKAWA 516962 3371 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
มือสอง Air Compressor PDS390S 2001 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
AIRMAN 72-5020281 0 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
มือสอง Excavator SK40SR-3 2007 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
KOBELCO PH06-05359 3244 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย
มือสอง Excavator PC40MR-3 2008 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
KOMATSU 15718 3746 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย
มือสอง Excavator 308CSR 2002 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
CAT CAT0308CHCRW00645 0 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
มือสอง Excavator SK135SR-1ES 2006 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
KOBELCO YY04-08263 0 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย
มือสอง Excavator SK135SR-1ES 2006 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
KOBELCO YY04-08251 6592 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย
มือสอง Excavator SK120-3 1996 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
KOBELCO LP13666 6431 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย
มือสอง Boom Lift Z30/20N 2004 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
GENIE Z30N05-7045 0 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย
มือสอง Bulldozer D5N 2008 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
CAT CKT00500 6394 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
มือสอง Motor Grader 140H 2004 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย ASK รายละเอียดเพิ่มเติม
CAT APM01235 0 อยู่ระหว่างขนส่งมาไทย
123 >>>