เดนโย
เครื่องเชื่อมเดนโย ชนิดเก็บเสียง
เครื่องยนต์ดีเซล        รุ่น DLW
เครื่องเชื่อม ได้พัฒนาระบบอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานและลดเสียงรบกวนใน e-mode operation และใช้ AC power ที่มีประสิทธิสูงขณะเชื่อม

                                             

น้ำหนักเบาและออกแบบกะทัดรัด ระบายความร้อนด้วยน้ำ                          ควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ที่ทำให้มั่นใจได้ถึงรอบเครื่อง
เครื่องยนต์ดีเซลล์ 2 กระบอก                                                               ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ภาระงานทุกสถานการณ์ และรอบหมุนกลับสู่รอบต่ำเมื่ออยู่ในสภาวะไร้ภาระ
                                                                                                      ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องเชื่อมสามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานและลดเสียงรบกวน
                                                                                                      ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานทุกสภาวการณ์

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่มีคุณลักษณะโดดเด่นและดีที่สุด มั่นใจด้วยระบบควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ e-AVC300 ลดเสียงรบกวน เหมาะกับงานเชื่อมที่ใช้ลวดเชื่อมทุกแบบ
น้ำหนักเบาและออกแบบกะทัดรัด ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซลล์ 2 กระบอก

สิ้นค้าในโบร์ชัวร์มีฟังก์ชั่นการทำงานดังนี้
เครื่องยนต์สะอาด
เครื่องยนต์ได้ติดตั้งระบบดูดอากาศแบบปิดซึ่งจะทำให้เครื่องคลายแก๊ส ออกมาจากเครื่อง และ หม้อน้ำอลูมีเนียมซึ่งจะไม่ก่อมลภาวะตามข้อบังคับควบคุมการปล่อยก๊าซระดับ 3 บังคับใช้โดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง (ยกเว้นรุ่น DAW-180SS)

ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียงรบกวนและประหยัด
ระบบหน่วยชะลอตัวอัตโนมัติจะลดความเร็วของเครื่องลงในสภาวะที่ไร้ภาระลดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการลดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
(ยกเว้นรุ่น DLW-300LS/DLW-400LSW) ตรวจสอบและบำรุงรักษาง่าย สามารถตรวจสอบเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องเพียงเปิดเครื่องด้านเดียว
และ สามารถที่จะทำความสะอาดหม้อน้ำอย่างง่ายดายเพียงเปิดฝาเครื่องด้านหน้า

มีสวิตซ์เปิดระบายอากาศอัตโนมัติเมื่อเปิดสวิตซ์เมื่อรีสตาร์ท
เครื่องยนต์มาพร้อมกับการติดตั้งหน่วยระบายอากาศอัตโนมัติที่ช่วยให้กำจัดอากาศเพียงเปิดสวิตซ์เมื่อรีสตาร์ทเครื่องหลังจากเติมเชื้อเพลิง
ลดปัญหาการรักษาตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ
เนื่องจากใช้แปรงหรือ สลิป ริง (slip ring) ในตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับจึงช่วยลดภาระในการบำรุงรักษา

ระบบป้องกันมากมายเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย
. เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าเกิน (ยกเว้น รุ่น (TLW-230LS) .ป้องกันไฟฟ้าสลับเกินพิกัดโดยตัดอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจร ไฟฟ้า (Circuit Breaker)
. หยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อหม้อน้ำเตือน มีแรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำ อุณภูมิเครื่องยนต์สูง และ ไฟแบตเตอร์รีไม่พอ .ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วไหล (เลือกติดตั้งได้ในทุกรุ่น)
*อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ระบุในตารางวัดประมาณจากสภาวะภาระงานตามรอบภาระที่ 50%
*ระดับเสียงรบกวนขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องขณะไร้ภาระโดยคำนวณจากสี่ทิศทาง ระห่าง 7 เมตรภายใต้สภาวะไร้ภาระ
*เมื่อใช้เครื่องเชื่อมพร้อมกันกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติการ
รายละเอียด ตัวเครื่อง และสีของผลิตภัณฑ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน
เนื่องจากการปริ้นสีของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในโบร์ชัวร์นี้ อาจไม่ตรงกับสีของผลิตภัณฑ์จริง
การเก็บรักษา การขนส่ง และการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องทำตามคำแนะนำที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติการ
*อัตราการสิ้นเปลีองเชื้อเพลิงดังกล่าววัดโดยขณะเชื่อมที่ภาระงานประมาณ 50%
* ระดับเสียงรบกวนที่ระบุคืออัตราเสียงรบกวนที่วัดจากระยะรอบด้านขณะเครื่องอยู่ในสภาวะไร้ภาระ
*เมื่อใช้เครื่องเชื่อมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมกัน ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขระบุในคู่มือการใช้งาน
                           

Soundproof2

 

 Diesel Engine Driven Compressor    
 DIS-55LB : 1.56m3 / 0.69Mpa Box Type
 DIS-70LB : 2.0m3 / 0.69Mpa Box Type
 DIS-90SB  : 2.5m3 / 0.69Mpa Box Type
 DIS-130LB : 3.7m3 / 0.70Mpa Box Type
 DIS-180SB2 : 5.1m3 / 0.69Mpa Box Type
 DIS-275SB2 : 7.8m3 / 0.69Mpa Box Type
 DIS-390ES : 11.0m3 / 0.70Mpa Box Type
 DIS-180SS2 : 5.1m3 / 0.69Mpa Trailer Type
 DIS-275SS2 : 7.8m3 / 0.69Mpa Trailer Type
 DIS-685ESS : 19.4m3 / 0.69Mpa Trailer Type
 DIS-800ESS : 22.7m3 / 0.69Mpa Trailer Type
 DIS-600EHS : 17.0m3 / 1.03Mpa High Pressure Type
 DIS-1300UB : 36.8m3 / 1.27Mpa High Pressure Type
 DIS-1070XS : 30.3m3 / 2.40Mpa High Pressure Type
 DIS-70LB-C : 2.0m3 / 0.69Mpa After Cooler Type
 DIS-90AC2 : 2.5m3 / 0.69Mpa After Cooler Type
 DIS-130LB-C : 3.7m3 / 0.70Mpa After Cooler Type
 DIS-180AC : 5.1m3 / 0.69Mpa After Cooler Type
 DIS-390ES-C : 11.0m3 / 0.70Mpa After Cooler Type
 DIS-390ES-D : 11.0m3 / 0.70Mpa Dry Air Type
 DIS-685ESS-D : 19.4m3 / 0.69Mpa Dry Air Type

Soundproof 1

 

 TLG-7.5LSK  : 50Hz-6.5kVA / 60Hz-7.5kVA  
 TLG-13LSY  : 50Hz-10.5kVA / 60Hz-13kVA  
 TLG-18LSY  : 50Hz-15kVA / 60Hz-18kVA  
 DCA-13LSK  : 50Hz-10.5kVA / 60Hz-13kVA  
 DCA-13LSY  : 50Hz-10.5kVA / 60Hz-13kVA  
 DCA-15LSK  : 50Hz-12.5kVA / 60Hz-15kVA  
 DCA-20LSK  : 50Hz-17kVA / 60Hz-20kVA  
 DCA-25ESI  : 50Hz-20kVA / 60Hz-25kVA  
 DCA-25ESK : 50Hz-20kVA / 60Hz-25kVA  
 DCA-35SPK  : 50Hz-30kVA / 60Hz-35kVA  
 DCA-45ESI  : 50Hz-37kVA / 60Hz-45kVA  
 DCA-60ESI2  : 50Hz-50kVA / 60Hz-60kVA  
 DCA-75SPI  : 50Hz-65kVA / 60Hz-75kVA  
 DCA-100ESI  : 50Hz-80kVA / 60Hz-100kVA  
 DCA-125SPK3  : 50Hz-100kVA / 60Hz-125kVA  
 DCA-150ESK  : 50Hz-125kVA / 60Hz-150kVA  
 DCA-150ESM    
 DCA-220SPK3  : 50Hz-200kVA / 60Hz-220kVA  
 DCA-220ESM    
 DCA-300SPK3  : 50Hz-270kVA / 60Hz-300kVA  
 DCA-300ESK     
 DCA-400SPK2  : 50Hz-350kVA / 60Hz-400kVA  
 DCA-400SESK    
 DCA-500SPK  : 50Hz-450kVA / 60Hz-500kVA  
 DCA-600SPK  : 50Hz-550kVA / 60Hz-600kVA  
 DCA-800SPK  : 50Hz-700kVA / 60Hz-800kVA  
 DCA-1100SPM  : 50Hz-1000kVA / 60Hz-1100kVA
 DCA-1100SPC  : 50Hz-1000kVA / 60Hz-1100kVA
 DCA-25USI2  : 50Hz-20kVA / 60Hz-25kVA., Ultra Silent type
 DCA-45USI2  : 50Hz-37kVA / 60Hz-45kVA, Ultra Silent type
 DCA-60USH2 : 50Hz-50kVA / 60Hz-60kVA, Ultra Silent type
 DCA-100USI  : 50Hz-80kVA / 60Hz-100kVA, Ultra Silent type
 DCA-125USH  : 50Hz-100kVA / 60Hz-125kVA, Ultra Silent type
 DCA-150USK  : 50Hz-125kVA / 60Hz-125kVA, Ultra Silent type